Pravilnik uporabe igrišč

Pravila obnašanja na teniških igriščih

  • Vstop v balon je dovoljen le v ČISTIH ŠPORTNIH COPATIH;
  • Pred začetkom in po koncu igranja se igralec javi na recepcijo kluba;
  • Na igriščih skrbimo za ČISTOČO. Igrišča za seboj vedno pospravimo;
  • Na igriščih ne pijemo ALKOHOLA in NE KADIMO. V balonu niso dovoljene sladke pijače;
  • Na zunanjih in notranjih igriščih je dovoljeno igrati le v PRIMERNI ŠPORTNI OPREMI (športni copati, majica, hlače);
  • Če je igrišče kljub rezervaciji prosto, lahko po 15 minutah igrišče zasede drug igralec;
  • Zaposleni na recepciji kluba poda informacijo ali so igrišča primerna za igranje. Člani kluba nimajo pravice odločanja o primernosti igrišča za igranje;
  • 5 minut pred iztekom ure je potrebno zunanje igrišče poravnati z vleko preproge.

 

Nespoštovanje pravil obnašanja bo sankcionirano s strani vodstva kluba, skladno s klubskimi pravili (opomin, izključitev iz članstva).