O klubu

Cilji

Primarni cilj Teniškega kluba Krško je razvoj tenisa pri mlajši generaciji, pri otrocih, ki so šele na začetku teniške poti. Tenis ni le športna igra, temveč je odličen način za pridobivanje delovnih navad ter družbeno pomembnih veščin. Kot »gentlemanski« šport spodbuja k razvoju poštenosti, spoštovanja, dela in tekmovalnosti. To niso le vrline, ki jih potrebuje vrhunski teniški igralec, temveč vsak uspešen posameznik. Vložek v tenis ni zgolj strošek rekreacije in razvijanja motoričnih sposobnosti, temveč tudi investicija v osebnostni razvoj in socialne veščine. Na tem pogledu bomo še naprej gradili ugled teniške igre, v upanju, da bodo starši in drugi pomembni deležniki uvideli, da je vložek v teniško igro investicija v prihodnost naših otrok oziroma nas samih.

Zgodovina

Teniški klub Krško je bil ustanovljen maja leta 1986, takrat še brez lastnih igrišč. Po ustanovitvi je bilo usposobljeno igrišče z umetno maso v Brestanici, dokončani obe igrišči na Senovem, leta 1988 pa še štiri peščena igrišča in dvoje asfaltnih v Krškem, na sedanji lokaciji. V prvih treh letih se je v klub vpisalo več kot 880 članov, kar ga je uvrščalo med najbolj množične športne organizacije v občini Krško.

Organizirana redna vadba za otroke v Teniškem klubu Krško poteka že od leta 1988, leto kasneje pa je klub pričel tudi z organizacijo večjih teniških tekmovanj v okviru nacionalne panožne zveze. Zvestim članom pa je klub že od samega začetka prirejal različne družbeno zabavne prireditve in srečanja.

Omenjeno pestro preteklost kluba dopolnjujejo tudi klubski rezultati, predvsem v ligaških tekmovanjih, kjer v takratni 3c. slovenski ligi praktično niso imeli pravega nasprotnika.

Klub je v času svojega delovanja prešel v organizacijo, ki razpolaga s šestimi zunanjimi igrišči, tremi pokritimi igrišči, z lastnim usposobljenim trenerskim kadrom ter z zavidljivim številom članov iz celotne regije Posavje.

Vodstva in člani so s svojim požrtvovalnim delom ogromno prispevali k izgradnji in vzdrževanju športne infrastrukture za potrebe rekreativnega in tekmovalnega športa tako v mestu Krško, kot tudi občini Krško. Z organizacijo teniške šole, lige, rekreativnih turnirjev, tečajev in družabnih srečanj, pa je klub vsa ta leta skrbel za dosledno realizacijo slogana »Zdrav duh v zdravem telesu«.