Cenik letne sezone

Cenik teniških storitev letna sezona

Članarina
Letna članarina odrasli (koledarsko leto od 1.1. d0 31.12.) 30,00€
Letna članarina učenci, dijaki, študentje in upokojenci (koledarsko leto od 1.1. d0 31.12.) 15,00€
Letna članarina upokojenci (koledarsko leto od 1.1. d0 31.12.) 20,00€
Letna članarina tekmovalci (koledarsko leto od 1.1. d0 31.12.) 15,00€

OPOMBE:

 •  Zajema brezplačno registracijo uporabnika v online rezervacijskem sistemu Tenis kluba Krško.
 • Registrirani uporabnik (član ali nečlan) lahko v rezervacijskem sistemu v letni sezoni v prostih terminih rezervira do 3 uri hkrati.
 • Strošek ure po ceniku ur za člane ali nečlane se plača na recepciji pred igranjem ali po igranju.
 • Vse cene v ceniku so brez DDV. Za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost DDV ne obračunava, za ostale subjekte se obračunava v skladu z omenjenim zakonom.

Letna igralnina za zunanja igrišča (pesek) v koledarskem letu 1.5. do 30.9.(do izteka sezone)

ČLANI (odrasli)

Zajema:

– Brezplačno registracijo uporabnika v online rezervacijskem sistemu Tenis kluba Krško.

– Možnost online rezervacije 3 ur v naprej v kateremkoli prostem terminu.

– Pokriva strošek igranja igrišča za svojo polovico.

120,00€

NEČLANI (odrasli)

Zajema:

– Plačilo letne članarine 30,00€ (koledarsko leto od 1.1. do 31.12.).

– Brezplačno registracijo uporabnika v online rezervacijskem sistemu Tenis kluba Krško.

– Možnost online rezervacije 3 ur v naprej v kateremkoli prostem terminu.

– Pokriva strošek igranja igrišča za svojo polovico.

150,00€

ČLANI (učenci, dijaki, študentje in upokojenci)

Zajema:

– Brezplačno registracijo uporabnika v online rezervacijskem sistemu Tenis kluba Krško.

– Možnost online rezervacije 3 ur v naprej v kateremkoli prostem terminu.

– Pokriva strošek igranja igrišča za svojo polovico.

90,00€

NEČLANI (učenci, dijaki, študentje in upokojenci)

Zajema:

– Plačilo letne članarine 15,00€ (koledarsko leto od 1.1. do 31.12.).

– Brezplačno registracijo uporabnika v online rezervacijskem sistemu Tenis kluba Krško.

– Možnost online rezervacije 3 ur v naprej v kateremkoli prostem terminu.

– Pokriva strošek igranja igrišča za svojo polovico.

105,00€

 

OPOMBE:

Pri zakupu letne igralnine se lahko uveljavlja družinski popust – 2. člana 10%, trije člani 20%, štirje člani 30%.

Pogoji zakupa igrišča so sledeči:

 • V primeru dežja imajo skladno s 3. členom pogodbe med klubom in Občino Krško o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo prednostno pravico igranja na trdni podlagi najprej teniška šola, nato zakupniki tedenske ure, nato imetniki igralnine, nato člani kluba in nazadnje nečlani.
 • Zakup letne igralnine obsega brezplačno igranje zgolj za imetnika igralnine. V primeru, da igra imetnik igralnine z neimetnikom igralnine, mora ta plačati polovico cene zakupa igrišča glede na ceno ure član/nečlan. V primeru igre dvojic zadostuje, da sta na igrišču dva imetnika igralnine. Za otroke, ki so člani teniške šole se smatra, da so nosilci igralnine, če igrajo z imetnikom igralnine oz. ne poravnajo svoje polovice igrišča.
 • Vse cene v ceniku so brez DDV. Za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost DDV ne obračunava, za ostale subjekte se obračunava v skladu z omenjenim zakonom.

Zakup igrišč (pesek) in balon (hard) v koledarskem letu od 1.5. do 30.9. (do izteka sezone)

1 ura – v kateremkoli terminu

 

Člani/letna-igralnina

0,00€

Člani

8,00€

Nečlani

10,00€

OPOMBE:

 • Strošek ure igrišča velja za celotno igrišče. V kolikor igralec igra z nekom, ki ima igralnino plača samo polovico igrišča kot član ali nečlan.
 • Tekmovalci (teniška šola) s poravnano članarino lahko igrajo brezplačno v prostih terminih oz. ne plačajo svoje polovice igrišča. V primeru rezervacije plačajo svojo polovico ure po ceniku za člane.
 • Registrirani uporabnik (član, član/letna-igralina ali nečlan) lahko v rezervacijskem sistemu v letni sezoni v prostih terminih rezervira do 3 ure hkrati
 • Proste termine lahko rezervirajo registrirani uporabniki preko online rezervacijskega sistema Tenis kluba Krško ali na recepciji kluba ter s klicem na telefonske številke kluba.
 • Strošek ure po ceniku ur za člane ali nečlane se lahko plača na recepciji kluba pred ali po zaključku igranja.
 • Vse cene v ceniku so brez DDV. Za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost DDV ne obračunava, za ostale subjekte se obračunava v skladu z omenjenim zakonom.

Cenik treniranje s trenerjem – letna sezona

1 ura individualni trening s trenerjem, igriščem, žogicami in rekviziti kluba

Člani

25,00€

Nečlani

30,00€

OPOMBA: Pri zakupu več kot 10 individulanih ur priznamo 10% popust.

10 urni tečaj za 2 osebi (na osebo)

170,00€

10 urni tečaj za 3 osebe (na osebo)

150,00€

10 urni tečaj za 4 osebe (na osebo)

120,00€

OPOMBE:

 • Vse cene v ceniku so brez DDV. Za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost DDV ne obračunava, za ostale subjekte se obračunava v skladu z omenjenim zakonom.